Chia sẽ dữ liệu bóng đá miễn phí

Tỷ lệ kèo de xin chia sẻ dữ liệu API bóng đá miễn phí và chính xác với độ trễ cực thấp đến với các bạn bao gồm: Bảng Kèo, Livescore, Lịch Thi Đấu, Kết Quả, Bảng Xếp Hạng.

Các bạn chỉ cần copy và nhúng vào trang là có thể sử dụng được ngay.

Bảng tỷ Kèo

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.1/dist/jquery.min.js'></script><script>jQuery(document).ready(function(){function e(e){if('https://trangkeo.com'!==e.origin)return;let t=e.data,i=document.getElementById('tyle-iframe');'function'==typeof window[t.func]&&'tyle_resize_iframes'===t.func&&window[t.func].call(i,t.args)}window.tyle_resize_iframes=function(e){if(!Number.isFinite(e))return;let t=jQuery(document).scrollTop();this.style.height='auto',this.style.height=e+'px',jQuery('html, body').animate({scrollTop:t},0)},window.addEventListener?window.addEventListener('message',e,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent('onmessage',e,!1)});</script><iframe src='https://trangkeo.com/keo/' id='tyle-iframe' width='100%' frameborder='0' style='border:0 none;'></iframe>

Livescore

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.1/dist/jquery.min.js'></script><script>jQuery(document).ready(function(){function e(e){if('https://free-livescore.com'!==e.origin)return;let t=e.data,i=document.getElementById('aif-iframe');'function'==typeof window[t.func]&&'aif_resize_iframes'===t.func&&window[t.func].call(i,t.args)}window.aif_resize_iframes=function(e){if(!Number.isFinite(e))return;let t=jQuery(document).scrollTop();this.style.height='auto',this.style.height=e+'px',jQuery('html, body').animate({scrollTop:t},0)},window.addEventListener?window.addEventListener('message',e,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent('onmessage',e,!1)});</script><iframe src='https://free-livescore.com/all-in-football/page/match-live/' id='aif-iframe' width='100%' frameborder='0'></iframe>  

Lịch Thi Đấu

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.1/dist/jquery.min.js'></script><script>jQuery(document).ready(function(){function e(e){if('https://free-livescore.com'!==e.origin)return;let t=e.data,i=document.getElementById('aif-iframe');'function'==typeof window[t.func]&&'aif_resize_iframes'===t.func&&window[t.func].call(i,t.args)}window.aif_resize_iframes=function(e){if(!Number.isFinite(e))return;let t=jQuery(document).scrollTop();this.style.height='auto',this.style.height=e+'px',jQuery('html, body').animate({scrollTop:t},0)},window.addEventListener?window.addEventListener('message',e,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent('onmessage',e,!1)});</script><iframe src='https://free-livescore.com/all-in-football/page/match-diary/' id='aif-iframe' width='100%' frameborder='0'></iframe>

Kết Quả

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.1/dist/jquery.min.js'></script><script>jQuery(document).ready(function(){function e(e){if('https://free-livescore.com'!==e.origin)return;let t=e.data,i=document.getElementById('aif-iframe');'function'==typeof window[t.func]&&'aif_resize_iframes'===t.func&&window[t.func].call(i,t.args)}window.aif_resize_iframes=function(e){if(!Number.isFinite(e))return;let t=jQuery(document).scrollTop();this.style.height='auto',this.style.height=e+'px',jQuery('html, body').animate({scrollTop:t},0)},window.addEventListener?window.addEventListener('message',e,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent('onmessage',e,!1)});</script><iframe src='https://free-livescore.com/all-in-football/page/match-results/' id='aif-iframe' width='100%' frameborder='0'></iframe>

Bảng Xếp Hạng

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.1/dist/jquery.min.js'></script><script>jQuery(docume
  • Website: https://vnexqress.net/
  • Email: vnexqress.net@gmail.com
  • SDT: +63 968292554
  • Địa chỉ: 185 Đường Số 8, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Làm Việc từ: Thứ 2 đến thứ 7 – chủ nhật nghỉ!